RSS

Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị và thương mại (FLEG-T)

02 Th1
Asia-Pacific Forestry Week 2011

Asia-Pacific Forestry Week 2011

Tiếp theo entry trước về các nội dung chính của Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương, lần này Sunf tiếp tục cập nhật với độc giả nội dung về các vấn đề liên quan đến thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị và Thương mại.

Cam kết thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị và Thương mại trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

1. Các vấn đề liên quan đến thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị và Thương mại (FLEG-T) đã đang nhận được sự chú ý hơn từ quốc tế trong thập kỷ qua. Khai thác gỗ bất hợp pháp và những hoạt động thương mại liên quan đến các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp là nguyên nhân quan trọng của nạn phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển. Mặc dù tổng diện tích rừng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng lên trong thập kỷ qua, nhưng nhiều nước ở Nam và Đông Nam Á tiếp tục báo cáo về tỉ lệ mất rừng (FRA 2010) và khai thác gỗ bất hợp pháp góp phần đáng kể vào việc này. Khai thác gỗ bất hợp pháp cũng làm giảm nguồn thu chính phủ, có tác động tiêu cực đến đời sống của người phụ thuộc rừng, và nuôi dưỡng tham nhũng và xung đột.

2. Hội nghị Bộ trưởng Đông Á về Thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị diễn ra vào năm 2001, là một sự kiện rất quan trọng. Các bộ trưởng từ khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ đã đưa ra tuyên bố Bali với cam kết chống tội phạm lâm nghiệp bằng cách tăng cường hợp tác song phương, khu vực và đa phương. Sau Hội nghị Bộ trưởng, cam kết hơn nữa để giải quyết vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp và quản trị rừng nghèo ở châu Á đã được thực hiện nhiều tại các diễn đàn. Bao gồm:

Báo cáo Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc trong năm 2005 và 2006, được thông qua tại cấp nhà nước và đề cập đến quản trị lâm nghiệp;
Đối tác Rừng Châu Á trong năm 2002, đưa ra bởi Nhật Bản và Indonesia;
ASEAN Tuyên bố về Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị (FLEG), cũng như kết luận của Hội nghị thứ 29 của các Bộ trưởng ASEAN về Nông nghiệp và Lâm nghiệp (AMAF 29), được tổ chức vào tháng 11 năm 2007.

3. Năm 2003, Ủy ban châu Âu đã ban hành Kế hoạch hành động thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị và Thương mại (FLEGT) như một hướng dẫn để giải quyết vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp và thương mại liên quan trên thị trường toàn cầu. Kế hoạch hành động đề ra các biện pháp để giải quyết việc sản xuất và thương mại bất hợp pháp của các sản phẩm gỗ bởi việc giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của sự bất hợp pháp, bao gồm tham nhũng, khuôn khổ pháp lý không rõ ràng, năng lực thực thi tối thiểu, không đầy đủ thông tin và dữ liệu về quản lý rừng và nhu cầu cao đối với gỗ giá rẻ1.

4. Châu Âu là một trong những thị trường chính của châu Á đối với hàng hoá gỗ xuất khẩu. EU đã ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) FLEGT đầu tiên ở châu Á với Indonesia trong tháng 6 năm 2011, và đang đàm phán VPAs với Malaysia và Việt Nam. Cam-pu-chia, Thái Lan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bày tỏ sự quan tâm trong việc ký kết VPAs và những nỗ lực để xác định các bên liên quan, xây dựng các khuôn khổ hợp pháp và xây dựng năng lực đang được tiến hành. Làm việc song phương với Trung Quốc để đảm bảo tính hợp pháp của sản phẩm gỗ cũng tiến triển tốt. Quy chế gỗ EU, áp dụng vào năm 2013, sẽ yêu cầu các nhà khai thác trong Liên minh châu Âu thực hiện tích cực khi đặt sản phẩm gỗ vào thị trường EU. Gỗ với một giấy phép FLEGT sẽ thực hiện theo quy định này.

5. Sửa đổi Đạo luật Lacey của Mỹ đã thông qua tháng năm 2008 đã tạo ra một hành vi phạm tội tại Hoa Kỳ để kinh doanh các sản phẩm thực vật và thực vật (ví dụ, đồ gỗ, giấy, hoặc gỗ) là bất hợp pháp có nguồn gốc từ bất kỳ tiểu bang nào hoặc bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Việc sửa đổi nhằm mục đích để bảo vệ rừng trên toàn thế giới từ nạn phá rừng và tiêu thụ sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đạo luật này ngụ ý mạnh mẽ, nhưng không yêu cầu các công ty kinh doanh gỗ tại Hoa Kỳ thực hiện quản lý hệ thống để giảm thiểu nguy cơ của bất kỳ nguồn gỗ bất hợp pháp vào chuỗi cung ứng của họ. Đạo luật này thiết lập các hình phạt đối với hành vi vi phạm của nó, bao gồm cả tịch thu hàng hóa và tàu, tiền phạt và thời gian tù; nó cũng đã gây ra phản ứng mạnh mẽ và hoạt động giữa các nhà bán lẻ gỗ, và áp lực cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Một số trường hợp trong quá trình nhưng không có được kết thúc và mặc dù phạm vi của pháp luật này đã bị nghi vấn, nhưng những truy tố có thể dẫn đến tác dụng làm dịu đi đối với thương mại trừ khi các nhà sản xuất xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể cung cấp các tờ khai có chứa thông tin về: (i) tên khoa học các loài được sử dụng; (ii) các nước của việc thu hoạch (xuất xứ); (iii) số lượng, đo lường, và (iv) giá trị.

6. Theo một cuộc khảo sát rộng lớn của 5 quốc gia sản xuất gỗ quan trọng, bao gồm cả Indonesia và Malaysia, (Chatham House, 2010), khai thác gỗ bất hợp pháp đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Điều này đã được phần lớn do những nỗ lực kết hợp với nhau để giải quyết vấn đề. Ví dụ, tăng thực thi và hành động chống khai thác gỗ bất hợp pháp bởi các chính phủ và khu vực tư nhân ở các nước tiêu dùng vào những tiến trình đang được thực hiện ở Indonesia. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy rằng, trên toàn bộ khuôn khổ chính sách và quy định có liên quan của các quốc gia cần phải được cải thiện ở hầu hết các khu vực. Những thách thức chính là không liên quan đến nhau và không rõ ràng trong pháp luật, thực thi yếu, minh bạch kém, hệ thống không đủ để phân bổ và quản lý quyền để thu hoạch và thu thập, quản lý yếu kém, và phân tích không đầy đủ các thông tin liên quan đến rừng.

Cải thiện quản trị rừng

7. Với sự nhấn mạnh vào việc cải thiện quản lý và khuôn khổ pháp lý mà theo đó gỗ được sản xuất, nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu, FLEGT và cụ thể hơn là các cuộc đàm phán VPA khu vực ảnh hưởng đến những cải tiến trong quyền sở hữu đất, và khả năng của từng quốc gia để đáp ứng các mục tiêu của họ liên quan đến giảm phát thải từ nạn phá rừng và suy thoái rừng (REDD+).

8. Việc bảo đảm của quyền sở hữu, sử dụng, và các quyền hợp đồng để thu hoạch là một phần của hệ thống đảm bảo tính hợp pháp FLEGT vốn có trong tất cả các VPAs. Các bên liên quan tham gia, kể cả với người sử dụng rừng và các nhóm bản địa, là một điều kiện tiên quyết của bất kỳ quá trình đàm phán VPA. Cải thiện khuôn khổ pháp lý và quy định, lập kế hoạch và ra quyết định, và năng lực của các cơ quan lâm nghiệp để thực hiện các hành động liên quan là những trụ cột chính được yêu cầu cho cả 2 chương trình Ký kết hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT và REDD+.

9. Gần đây “Hội thảo quốc tế về rừng, quản trị và doanh nghiệp: kinh nghiệm và cơ hội cho châu Á trong một bối cảnh thay đổi”, được tổ chức tại Lombok, Indonesia 11-15 tháng 7 năm 2011, đã công nhận rằng tốc độ của nạn phá rừng và suy thoái rừng ở nhiều nước tiếp tục tăng cao ở châu Á có liên quan đến sự bất bình đẳng trong quyền sử dụng đất, thiếu quyền truy cập của các cộng đồng phụ thuộc vào rừng, quyền sở hữu yếu. Năm 2005, 81,5% rừng ở châu Á được công khai sở hữu và khoảng hai phần ba trong số này được Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, một số nước trong khu vực đang cải cách hệ thống sở hữu rừng của họ, và cải thiện khả năng tiếp cận cho các cộng đồng địa phương đến tài nguyên rừng (ví dụ, ở Nepal). Để hỗ trợ những nỗ lực này, FAO đang phát triển Hướng dẫn tự nguyện về Quản lý có trách nhiệm hưởng dụng đất đai, Thủy sản và Lâm nghiệp sẽ được thoả thuận của các nước thành viên trước khi kết thúc năm 2011. Hướng dẫn này dựa trên tham khảo ý kiến các bên liên quan rộng rãi trong tất cả các khu vực, bao gồm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

10. Người ta ngày càng nhận ra rằng quản trị tốt trong ngành lâm nghiệp là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của chương trình để giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng. Điều này được phản ánh trong các hiệp định được thực hiện ở Cancun trong năm 2010 về tự vệ cho REDD+, mối quan tâm này, trong số những người khác, quản trị rừng, các bên liên quan tham gia và kiến thức và quyền của các dân tộc bản địa và cộng đồng địa phương. Các quốc gia đã được yêu cầu để phát triển một hệ thống cung cấp thông tin dựa trên làm thể nào để những biện pháp bảo vệ đang được giải quyết và tôn trọng. Những khuôn khổ thể chế yếu và thiếu khả năng để tạo ra môi trường chính sách nhất quán, thiếu trách nhiệm đến các bên liên quan, và thực thi không hiệu quả của các quy định của pháp luật là những thách thức lớn cho nhiều quốc gia. Đồng thời, cơ chế REDD + cũng tạo ra động lực mới cho một nền tảng mạnh mẽ hơn đối với các nước để giải quyết vấn đề quản trị và các vấn đề tham nhũng.

11. Cơ chế FLEGT và REDD+ có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ sự phối hợp và hợp tác trong việc phát triển và thực hiện các chính sách và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp và tránh mâu thuẫn và trùng lặp của các nỗ lực. Cả hai đều là những sáng kiến quan trọng để tăng cường quản lý rừng bền vững và cần được tích hợp đầy đủ vào các khung chính sách và các quy trình lâm nghiệp hiện nay, chẳng hạn như chương trình lâm nghiệp quốc gia.

12. Năm 2011, FAO, cùng với Ngân hàng Thế giới, các tổ chức quốc tế và các nước khác, phát triển “Khung Đánh giá và giám sát quản trị rừng”, với mục đích để cung cấp hướng dẫn cho các quốc gia quan tâm trong việc cải thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nó đề cao một danh sách có liên quan và toàn diện trên toàn cầu của các yếu tố coi là quản trị rừng. Nó có thể giúp các quốc gia trong việc phản ánh và đáp ứng vấn đề quan trọng trong quản trị rừng theo những cách có thể được đo lường, theo dõi và cải thiện theo thời gian. Bằng cách cho phép các cuộc thảo luận thông tin giữa các bên liên quan về quản trị trong ngành lâm nghiệp, Khuôn khổ cũng tìm cách thúc đẩy cơ hội cho các cuộc thảo luận quốc gia về quản trị tổng thể rộng lớn hơn vượt ra ngoài ngành lâm nghiệp.

13. Ở châu Á, sự chuẩn bị đang được tiến hành để áp dụng các khung cho lần đầu tiên tại Việt Nam, trong bối cảnh của những nỗ lực tiếp tục phát triển hệ thống giám sát rừng. Nó sẽ được liên kết chặt chẽ với các thử nghiệm của một đánh giá có sự tham gia quản trị, mà Việt Nam đang tiến hành trong bối cảnh của Chương trình UN-REDD.

14. Điểm thảo luận:

Các biện pháp cụ thể gì cần được các nước cam kết tiếp tục cải thiện quản trị rừng, đặc biệt là liên quan đến chính sách, khuôn khổ quy định và cơ cấu tổ chức?
Bằng cách nào FAO sẽ phải điều chỉnh hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp của khu vực, và đặc biệt liên quan đến quản trị tốt và FLEG?
Làm thế nào để các nước sử dụng hiệu quả hơn khuôn khổ chính sách lâm nghiệp quốc gia và các quy trình hiện có của họ (ví dụ, NFPs) để cải thiện quản trị và thực hiện chương trình FLEG-T và REDD+?

Thông tin về tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương tại đây

                                                                                                                             Bích Ngọc_Tổng hợp và lượt dịch

Advertisements
 
2 phản hồi

Posted by trên 02.01.2012 in Lâm nghiệp, Menu

 

2 responses to “Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị và thương mại (FLEG-T)

 1. Trần Phan

  03.01.2012 at 06:05

  Cún mê hội nghị gớm nhẩy! 😀

   
 2. Sunflower(^_^)

  03.01.2012 at 14:33

  Khựa khựa! Dịch bản tin cho cơ quan nên lượm qua đây làm vốn luôn thầy ah! 🙂

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: